De aankomende jaren is het de bedoeling dat er ongeveer 85.000 nieuwbouwwoningen per jaar worden gebouwd. Voor de mensen die nadenken over het kopen van een nieuwbouwwoning heb ik in deze Blog een aantal tips.
Dee komende tijd zullen de inspanningen om nieuwe woningen te bouwen sterk worden opgevoerd. Misschien een goed moment je te laten informeren over wat er allemaal bij komt kijken als je een nieuwe woning laat bouwen.

Hypotheek nieuwbouwwoning

Meer tijd

Wanneer je een bestaande woning koopt, dan is de tijd tussen het moment van aankoop en de overdracht van de woning bij de notaris over het algemeen relatief kort. Als je besluit een woning te kopen die nog gebouwd moet worden, dan is deze periode veel langer, soms zelfs wel langer dan een jaar.

Tijdelijk dubbele woonlasten

Als je een hypotheek afsluit voor een nieuwbouwwoning, wordt de hypotheek in één keer ter beschikking gesteld. Dit geld komt in een depot. Uit dit depot worden tijdens de maanden dat de bouw vordert de hiermee verbonden kosten betaald. Naarmate de bouw vordert, wordt het saldo in het depot dus lager.
Wat niet iedereen weet, is dat de hypotheek in uiterlijk 30 jaar moet worden afgelost, wil de hypotheekrente aftrekbaar zijn. Deze maandelijkse aflossingen starten direct nadat het geld is ontvangen. Dus op het moment dat de bouw nog moet beginnen. Deze aflossingen kunnen niet uit het depot worden gefinancierd. In de praktijk betekent dit dat je gedurende de bouw te maken krijgt met de lasten van de woning waarin je op dat moment woont én de volledige maandelijkse aflossing op de lening voor de woning in aanbouw. Je hebt dus tijdelijk dubbele woonlasten.

Gunstig voor risico-opslag

Veel hypotheekverstrekkers geven een korting op de hypotheekrente indien de hypotheek beneden een bepaald niveau daalt ten opzichte van de waarde van de woning. Naarmate de waarde van de woning hoger is dan de lening, krijg je een hogere korting op de hypotheekrente die je met de bank hebt afgesproken.
Bij nieuwbouw leen je een bedrag voor de bouw van de woning. Doordat je de woning binnen afwerkt en inricht, de tuin op orde brengt en de erfafscheiding aanbrengt is in de praktijk te zien dat de actuele waarde van de woning vrij snel hoger is dan de afgesloten hypotheek. Het is daarom verstandig bij het selecteren van de geldverstrekker ook te kijken bij wie je het snelst profiteert van deze korting op de hypotheekrente.

Rechtsbijstandverzekering is aan te raden

Bij nieuwbouw krijg je gedurende de bouwperiode te maken met veel leveranciers van goederen en diensten. Hoewel de meeste leveranciers erg hun best doen om een goede prestatie neer te zetten, is de kans toch groot dat je met een of meerdere van deze partijen tijdens de bouw in een stevige discussie komt. Ik adviseer mijn relaties dan ook om altijd een rechtsbijstandverzekering af te sluiten voordat de koopovereenkomst wordt gesloten en de bouw begint. Wanneer er eenmaal een geschil is, kan er geen rechtsbijstandverzekering meer worden afgesloten die voor dat betreffende geschil kan worden ingeroepen.