Schenkingen ingezet om hypotheekschuld te verlagen

Als je een schenking wilt doen aan bijvoorbeeld (één van) je kinderen, kan dat, onder bepaalde voorwaarden belastingvrij gebeuren.
Sommige schenkingen worden fiscaal aantrekkelijk behandeld. Uit een onderzoek door de Algemene Rekenkamer blijkt dat “hoge” schenkingen in de praktijk vooral worden gebruikt om een hypotheekschuld te verlagen.

Schenkingsvrijstelling

De fiscale regels kennen aantrekkelijke voorwaarden voor schenkingen. Zo mogen ouders bijvoorbeeld aan hun kinderen maximaal € 100.000 belastingvrij schenken voor de aankoop of verbouwing van hun woning. Hieraan zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden. Zo moeten het kind of hun partner op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Aflossing bestaande hypotheek

Ongeveer 75% van de Nederlanders die in de jaren 2013 en 2014 een bedrag tot € 100.000 belastingvrij geschonken kreeg voor de eigen woning heeft dit gebruikt om de huidige hypotheek voor een deel in te lossen. De andere 25 % gebruikte de schenking om de aankoop van een woning te financieren waardoor zij een minder hoge hypotheek moeten afsluiten.

Schenkingen vaak bij “zware” hypotheken

Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de ontvangers van deze schenkingen meer dan gemiddeld een zeer hoge hypotheek hebben. In bijna 50 % ging het om ontvangers bij wie de huidige hypotheek meer bedroeg dan de waarde van de woning op dat moment.

Aantal onderwater hypotheken daalt

Het aantal woningen waarbij de huidige hypotheekschuld hoger is dan de actuele waarde van de woning daalt weer. Dat komt deels door de schenkingen die gebeuren en doordat veel huiseigenaren zelf extra aflossingen doen. Natuurlijk is een belangrijke oorzaak ook de forse stijging van de waarde van de woningen zoals die in de afgelopen periode in veel regio’s in Nederland heeft plaatsgevonden.

Extra aflossen? Vraag eerst advies

Het vervroegd of extra aflossen van een bestaande hypotheekschuld kan extra kosten met zich meebrengen. Ook heeft een vrijwillige aflossing bepaalde belastingtechnische gevolgen. Mijn advies is daarom om altijd eerst met mij te overleggen voordat je vrijwillig besluit een deel van je hypotheekschuld af te lossen.