Het belang van een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) bij een verkeersongeval waarbij letselschade is opgelopen.

Regelmatig krijg ik vragen hoe het zit met de vergoeding van eventueel letsel als gevolg van een verkeersongeval.

De vraag is dan vaak of zij ook een letselschadezaak kunnen starten wanneer zij zelf een verkeersongeval hebben veroorzaakt en hierbij zelf letsel hebben opgelopen. Een vraag die een letselschadeadvocaat dan bijvoorbeeld stelt is: “Heb je een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) bij je autoverzekering?”

In veel van de gevallen is het antwoord “Nee.” en is er vaak alleen sprake is van een Ongevallen Inzittendenverzekering (OI). De reden van de keuze voor een OI is vaak de prijs. Mensen willen graag een goedkope autoverzekering en aangezien de OI goedkoper is, kiest men daarvoor. Of de tussenpersoon biedt alleen de OI aan omdat hij wil / moet concurreren. In dat laatste geval heb je geen goed advies gekregen.

Wat houdt een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) in?

Een automobilist die een verkeersongeval veroorzaakt of die een eenzijdig verkeersongeval veroorzaakt en hierbij letsel heeft opgelopen kan bij een SVI een beroep doen op schadevergoeding bij zijn eigen autoverzekeraar. De SVI biedt dus een vergoeding voor letselschade, maar ook de materiële kosten die in direct verband staan met het ongeval, zoals inkomstenderving, kosten huishoudelijke hulp en ziektekosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. Bij een SVI wordt de werkelijk geleden schade vergoed.

Wat houdt een Ongevallen Inzittendenverzekering (OIV) in?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit als een automobilist of zijn passagiers overlijden of blijvend invalide raken bij een ongeval. Of de automobilist of de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeval maakt daarbij niet uit. De schade-uitkering bij een OIV is dus niet gerelateerd aan de werkelijk geleden schade of kosten, zoals bij een SVI. Daarnaast moet er bij een OI dus sprake zijn van overlijden of blijvende invaliditeit.

Wanneer een automobilist zelf de veroorzaker van een ongeval is of de veroorzaker is van een eenzijdig ongeval en in beide gevallen zelf ook letsel heeft opgelopen, is het voor zijn (letsel)schadeclaim van belang om te weten of er bij de autoverzekering een dekking SVI is afgesloten of dat er slechts een dekking OI is afgesloten.

Weet je niet zeker of je een SVI-dekking hebt afgesloten op je autoverzekering?

Kijk dan op het polisblad van de autoverzekering of neem bij twijfel contact op met mij op. Ook als je autoverzekering elders loopt.

Mocht je betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval met meerdere partijen of heb je een eenzijdig verkeersongeval veroorzaakt en heb je hierbij zelf letsel opgelopen én je hebt op je autoverzekering een dekking SVI afgesloten? Dan kan een letselschadeadvocaat je misschien professioneel verder helpen.

Neem in zo’n situatie altijd even contact met mij op en dan bekijken we samen de mogelijkheden.