Overlijdensrisicoverzekeringen voor militairen

Om defensiepersoneel toch de mogelijkheid te bieden een aan een hypotheek gekoppelde levensverzekering af te sluiten, heeft het Ministerie van Defensie met het Verbond van Verzekeraars de ‘Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties 2003’ gesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd dat bij het Verbond aangesloten verzekeraars geen uitsluitingsclausule toepassen bij hypotheekgebonden levensverzekeringen voor verzekerde militairen, die deelnemen aan lopende en toekomstige vredes- en humanitaire operaties.

Een voorwaarde om hier als militair gebruik van te kunnen maken is dat de overlijdensrisicoverzekering (ORV) verpand moet worden aan zijn of haar hypotheek.

Verpanden wil zeggen dat de ORV opgenomen wordt in de notariële hypotheekakte en dat de uitkering uit deze verzekering bij overlijden in eerste instantie aan de hypotheekverstrekker toekomt. De hypotheekverstrekker verlaagt de openstaande hypotheek met de uitkering uit de ORV en een eventueel restant van de uitkering gaat naar de nabestaanden van de militair.

De gedachte hierachter is dat de nabestaanden van de militair zo min mogelijk financieel verlies lijden door de gevolgen van het risicovolle beroep van hun partner. Het verlies van hun dierbare is al erg genoeg.

Sinds 1 januari 2018 heeft de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) haar voorwaarden gewijzigd. Het is vanaf die datum niet meer verplicht om een overlijdensrisicoverzekering (ORV) te verpanden aan de hypotheek.

Een reden hiervoor is dat bijvoorbeeld chronisch zieke mensen vaak grote problemen ondervonden om een hypotheek af te sluiten op het moment dat ze verplicht een ORV moesten sluiten. Deze mensen werden vaak niet of alleen tegen zeer hoge premies geaccepteerd.

Natuurlijk is het voor de laatstgenoemde groep geweldig dat zij nu makkelijker een hypotheek kunnen afsluiten. Er is alleen één vervelende bijwerking….

Er zijn inmiddels meerdere banken die het “geen risicoverzekering beleid” van NHG letterlijk opvolgen en überhaupt geen ORV meer willen verpanden. De eerste voorbeelden zijn mij al bekend. Daar komt de militair dus in de problemen want die moet om gebruik te kunnen maken van de  voorwaarden van het Verbond van Verzekeraars wel een verpande ORV hebben.

Ben je militair en heb je een hypotheek? Zorg ervoor dat je een aan de hypotheek verpande overlijdensrisicoverzekering hebt. Daarnaast moet je controleren of jouw verzekeraar de overeenkomst van het Verbond van Verzekeraars met Defensie ook onderschreven heeft. Dat zijn namelijk niet alle levensverzekeraars in Nederland. Weet je het niet zeker? Neem dan contact met mij op.

CONTACT