Overlijdensrisicoverzekering per 1 januari 2018 niet meer verplicht bij NHG

Per 1 januari 2018 is voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie een overlijdensrisicoverzekering niet langer verplicht.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Per 1 januari 2018 kun je voor een hypotheek tot maximaal € 265.000 Nationale Hypotheek Garantie aanvragen. Voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende maatregelen, stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal €280.900. Deze garantie biedt je extra zekerheid mocht je als gevolg van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of echtscheiding de maandelijkse hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Wanneer je een hypotheek met NHG hebt, krijg je van de hypotheekverstrekker een korting op de hypotheekrente.

Overlijdensrisicoverzekering

Bij een hypotheek met NHG was het tot eind 2017 verplicht om ook een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Deze verplichting is met ingang van 1 januari 2018 komen te vervallen. De reden hiervoor is dat chronisch zieken en ouderen in de praktijk niet of moeilijk een overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten. Deze personen konden daardoor vaak geen hypotheek met NHG krijgen. Door het laten vervallen van de eis van het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kunnen nu ook deze mensen de voordelen van een NHG ervaren.

Mogelijke valkuil

Voor chronische zieke mensen en ouderen is dit nieuwe beleid een groot pluspunt. Maar tegelijkertijd ontstaat het risico dat de aandacht voor de financiële gevolgen bij voortijdig overlijden minder wordt. Door ziekte of ongevallen kunnen mensen vroegtijdig komen te overlijden. De wens zal dan zijn dat de nabestaanden in de woning kunnen blijven wonen. Was degene die is overleden hoofdkostwinner, dan kan het blijven betalen van de woonlasten voor de nabestaanden een probleem worden. Dat hangt onder meer af van de inkomsten van de nabestaanden, het aanwezige vermogen, de hoogte van het nabestaandenpensioen en eventuele andere aanwezige verzekeringen.

Uitzonderingen

Het feit dat de NHG de voorwaarde niet meer stelt, wil niet altijd zeggen dat de bank / hypotheekverstrekker dit ook niet doet. Banken mogen hiervan afwijken en alsnog een overlijdensrisicoverzekering verplicht stellen. Niet iedere bank / hypotheekverstrekker is NHG volgend in deze.

Goed en onafhankelijk advies

Het risico op vroegtijdig overlijden is misschien niet groot. Maar indien dit toch gebeurt, kunnen de financiële gevolgen enorm zijn. Als financieel adviseur besteed ik dan ook altijd uitgebreid aandacht aan dit onderwerp, indien ik u een advies geef over een hypotheek. Op die manier zorg ik voor extra zekerheid voor jou en je gezin.