Hoe hoog is mijn inkomen nadat ik met pensioen ben gegaan? Kan ik na mijn pensioendatum de hypotheek nog wel betalen? Eigenlijk hele normale vragen die klanten mij regelmatig stellen. Soms stelt een klant een vraag die ik nog niet eerder heb gehoord. Pasgeleden werd mij gevraagd: Wat vindt jij de mooiste verzekering?

Mooi? Tja, auto’s kunnen mooi zijn. De natuur kan mooi zijn. Maar verzekeringen? Toen ik er even had nagedacht, wist ik het antwoord: de overlijdensrisicoverzekering. Die is prachtig door haar eenvoud en de vele toepassingen.

Bent je nu verbaasd? Wat kan er nu mooi en eenvoudig zijn aan een overlijdensrisicoverzekering? Hieronder leg ik dat graag uit.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten

De vele toepassingen

Ik vind de overlijdensrisicoverzekering mooi omdat zij in zo veel diverse situaties kan worden ingezet om zekerheid te verzorgen. Dus meer dan alleen in combinatie met een hypotheek. Ik geef een aantal voorbeelden:

  • Neem een gezin met kleine kinderen waarvan de moeder bij een ongeval komt te overlijden. De partner zal naast veel verdriet ook te maken krijgen met extra kosten.  Heeft de partner voldoende tijd (over) om meer te gaan werken voor meer inkomen? Dan kan een groot bedrag ineens of een extra uitkering per maand voor een aantal jaren veel zorgen wegnemen.
  • Of neem een echtpaar dat is gescheiden en waarbij de ene ex-partner alimentatie betaalt aan de andere ex-partner. De alimentatie stopt bij het overlijden van de partner op wie deze alimentatieverplichting rust. Ook hier kan een overlijdensrisicoverzekering extra zekerheid geven.

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden waarin de overlijdensrisicoverzekering extra zekerheid biedt.

Een eenvoudige verzekering?

Dat is eigenlijk waar en niet waar. Eigenlijk is een overlijdensrisicoverzekering goed te begrijpen en simpel. Iemand blijft leven of iemand komt te overlijden. Heel veel meer variaties zijn er niet. Maar toch moet je bij het afsluiten van zo’n verzekering keuzes maken die minder simpel zijn. Keuzes die vragen om een deskundig advies. Ik noem enkele belangrijke aandachtspunten:

  • Welk bedrag hebben de nabestaanden nodig?
  • Moet over de uitkering wel of geen belasting worden betaald? Liever niet natuurlijk. Dat kan, maar dan is het belangrijk om vooraf goed te regelen wie de premie betaalt.
  • Welke afspraken maken wij om regelmatig te controleren of de verzekering nog steeds optimaal aansluit bij je situatie? Misschien vinden er wijzigingen in je situatie plaats waardoor het zinvol is de verzekering aan te passen. Je inkomen kan bijvoorbeeld veranderen of de gezinssamenstelling.

Ik ben je graag van dienst

Ik ben een onafhankelijk financieel adviseur. Mijn taak is jou van een goed advies te voorzien. Ik vind het belangrijk dat iedereen een globaal idee heeft wat de financiële gevolgen zijn van een overlijden. Dat geldt voor een echtpaar, een ondernemer, en ex-partners.

Weet je voor je eigen situatie dat antwoord niet? Ik wil je graag helpen dat inzicht te krijgen. Neem gewoon vrijblijvend contact met mij op. Ik ben je graag van dienst!