Ondernemers en senioren weer welkom voor een hypotheek

Lange tijd waren ondernemers en senioren bij veel hypotheekverstrekkers niet echt welkom voor een nieuwe hypotheek. Maar de markt is weer veranderd.

Veel ondernemers hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat het voor hen lastig was een hypotheek af te sluiten. Dit had een aantal oorzaken. Banken die geld uitlenen willen natuurlijk de zekerheid dat deze lening op enig moment weer wordt terugbetaald. In de afgelopen jaren hebben we ook in Nederland een behoorlijke economische crises doorgemaakt. Het inkomen van veel ondernemers stond onder druk omdat de omzet daalde. Tevens daalden de prijzen van woningen enorm. Die combinatie leidde ertoe dat veel geldverstrekkers zeer terughoudend werden met het verstrekken van leningen aan ondernemers.

Ondernemers en zzp-er weer welkom voor hypotheek

Bestendig inkomen

In het kader van de vraag of een hypotheek voor een ondernemer wel of niet verantwoord is, kijken vrijwel alle banken en overige hypotheekverstrekkers naar, wat men noemt, het “bestendig inkomen” van de ondernemer. Dat wil zeggen het inkomen over de laatste twee of drie jaar. Is dit inkomen in die periode redelijk stabiel, dan neemt de geldverstrekker aan dat in de jaren daarna dit inkomen ook wel behaald zal worden. Zijn er grote schommelingen en worden heel goede jaren met een hoog inkomen afgewisseld met jaren waarin het inkomen heel laag is, dan zullen de meeste geldverstrekkers extra onderzoek gaan doen of de hypotheek verantwoord is. Zeker wanneer het risico bestaat dat het bedrag dat geleend wordt, hoger is dan de marktwaarde van de woning in Enschede op het moment dat er betalingsproblemen ontstaan.

Senioren

Eenzelfde soort verhaal geldt voor ouderen cq. senioren. Veel hypotheekbanken waren terughoudend om senioren een nieuwe hypotheek te verstrekken voor bijvoorbeeld een huis in Enschede. Zelfs in de situatie dat de “oude” grote woning met winst werd verkocht en deze winst voor een deel werd gebruikt om de “nieuwe”, kleinere woning te financieren. Veel senioren hadden in de afgelopen jaren moeite om nog een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Markt is veranderd

Inmiddels is de markt veranderd. Veel geldverstrekkers zijn op dit moment weer bereid ondernemers een hypotheek te verstrekken, een eigen huis in Enschede, Losser, Oldenzaal etc. komt dan misschien toch binnen handbereik. ook wanneer de ondernemer nog niet zo heel lang ondernemer is. Geldverstrekkers zijn nu meer dan in het verleden bereid naar het toekomstperspectief van de ondernemer te kijken dan alleen naar het inkomen uit het verleden.

Dit geldt ook voor de senioren. Grote banken zijn meer en meer bereid ook senioren een nieuwe hypotheek te verstrekken indien de waarde van de woning hoger is dan de gevraagde geldlening en het (pensioen-) inkomen voldoende is om de hypotheeklasten te dragen.

Wil je weten of je in jouw situatie in aanmerking komt voor een hypotheek? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen..