Defensie klaar voor onderhandelingen nieuw pensioenstelsel

Staatssecretaris Barbara Visser heeft donderdag 5 april de bonden uitgenodigd voor een Sector Overleg Defensie (SOD). Defensie geeft daarmee aan met de bonden in overleg te willen gaan over de nieuwe pensioenregeling voor militairen, een afspraak die met de bonden is gemaakt in het arbeidsvoorwaardenakkoord van 2017.

Bij het onderhandelingsproces is vertrouwelijkheid essentieel. Er kan dus niet bekend worden gemaakt wat er op tafel ligt. Wel legt Defensie graag uit waarom er een nieuwe pensioenregeling voor militairen moet komen.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Werknemers in Nederland bouwen pensioen op in een middelloonregeling. Het pensioen is daarbij gebaseerd op het gemiddelde salaris tijdens iemands carrière. Militairen bouwen pensioen op volgens een eindloonregeling. Daarbij wordt het pensioen gebaseerd op het laatstverdiende salaris. Daardoor bouwen militairen in de eerste jaren van hun loopbaan relatief weinig pensioen op. Dit wordt later in de carrière goedgemaakt door de stijging van de lonen, bijvoorbeeld door bevorderingen.

Het merendeel van de militairen vertrekt echter eerder en bouwt daardoor relatief weinig pensioen op. Militairen beginnen hun loopbaan bij een andere werkgever dus mogelijk met een achterstand in pensioenopbouw.
De huidige eindloonregeling zorgt dus voor behoorlijke verschillen. Militairen in hogere rangen die hun hele loopbaan bij Defensie blijven, bouwen een relatief gunstig pensioen op. Militairen met een vlakker carrièreverloop, of militairen die Defensie na afloop van fase 2 verlaten, bouwen vaak een minder gunstig pensioen op.

Schommelen

Ook schommelt de pensioenpremie behoorlijk in een eindloonregeling. Dat voelden militairen de laatste jaren flink in hun portemonnee, wanneer de pensioenpremie opnieuw hoger werd vastgesteld.

Wat willen we bereiken met een nieuw pensioenstelsel?

1. Een evenwichtige pensioenopbouw voor iedereen;
2. Een stabielere en acceptabele pensioenpremie;
3. Betere aansluiting arbeidsmarkt, makkelijker in- en doorstromen naar andere organisaties.

Wanneer hoor ik meer?

Tijdens de onderhandelingen de komende tijd wordt er regelmatig informatie gepubliceerd. De exacte inhoud van de besprekingen volgt echter pas na afloop. Zodra er een akkoord is, worden de gevolgen voor de individuele militair zo snel mogelijk bekend gemaakt.

De relatie met de hypotheek

Veel militairen hebben in het verleden hypotheken afgesloten. Daaronder zijn waarschijnlijk een groot aantal aflossingsvrije hypotheken. Niet iets om direct over in paniek te raken, maar veel van deze hypotheken lopen dus feitelijk levenslang door. Er wordt namelijk niet automatisch afgelost.
Wat veel mensen vergeten is dat de hypotheekrenteaftrek “maar” 30 jaar duurt. Daarna zijn de bruto en netto lasten van dit type hypotheken dus gelijk. Er is dan geen periodieke teruggave meer van de belastingdienst.

Dat hoeft geen probleem te zijn als je (pensioen) inkomen dat toelaat. Maar een feit is dat veel mensen er op hun pensioendatum qua inkomen toch op achteruit gaan. Zeker militairen die gewend zijn aan aanvullende toelages voelen dit soms behoorlijk.

Nu de pensioenregeling van militairen de laatste jaren ook is versoberd, is het dus verstandig om hier op tijd naar te laten kijken. Kun je na je pensioen ook nog zonder financiële zorgen in je woning blijven wonen.

Wil je weten hoe je hypotheeksituatie er uitziet na je pensioendatum? Neem dan gerust contact met mij op.
Bron pensioen artikel: Ministerie van Defensie