Pap en mam, kunnen jullie helpen?

Jonge mensen die op zichzelf willen gaan wonen hebben het niet gemakkelijk: Een woning tegen een betaalbare huur is bijna niet beschikbaar en de prijzen van koopwoningen zijn enorm hoog.

Bij de zoektocht naar een woning ondervinden veel jongeren hinder van het tekort aan huur- en koopwoningen. De vraag “pa en ma kunnen jullie misschien helpen?” kan dan gesteld worden.

Ouders helpen hun kinderen bij de hypotheek

Huurwoningen niet beschikbaar of te duur

Huurwoningen zijn onder te verdelen in sociale huurwoningen en vrije sector-woningen. Bij sociale huurwoningen is de huur relatief laag. De meeste sociale huurwoningen zijn eigendom van woningcorporaties. Deze wijzen de woningen toe op basis van onder meer urgentie en op basis van hoe lang iemand op de wachtlijst staat. Voor veel jongeren betekent deze optie vele jaren wachten. Het alternatief is de vrijesectorwoning. Maar de huren hiervan zijn wettelijk niet begrensd. Voor de weinige vrije sector huurwoningen betaalt de jongere dus de hoofdprijs.

Kopen en geenrekening houden met loopbaan

Een schoolverlater die net de arbeidsmarkt betreedt, verdient in de meeste gevallen een relatief laag salaris. Van de wetgever mag de bank bij het bepalen van het maximaal te lenen bedrag geen rekening houden met mogelijk toekomstige inkomensgroei. De bank moet uitgaan van het inkomen dat de jongere dit op dat moment heeft. Zelfs wanneer het zeer aannemelijk is dat de jongere in de komende jaren een forse salarisstijging tegemoetziet, mag de bank daarmee geen rekening houden. Een relatief laag salaris betekent dat er ook maar een laag bedrag geleend kan worden. Omdat de prijzen van woningen nog steeds stijgen wordt daardoor de kans kleiner dat de jongere die net de arbeidsmarkt betreedt een eigen woning of appartement kan kopen. Laat staan een woning waarbij al wordt geanticipeerd op de toekomstige loopbaan.

Studiefinanciering verlaagt verder maximaal te bereiken lening

Heeft de schoolverlater ook nog eens een studieschuld dan moet de bank hiermee rekening houden. Een studieschuld betekent dus dat er nog minder geleend kan worden!

Lenen bij ouders lost probleem niet op

Soms kunnen en willen ouders een deel van het aankoopbedrag financieren. Hierbij is dan de gedachte dat de ouders een deel van het benodigde geld lenen en de bank het andere deel. De bank moet echter bij het bepalen van het maximaal te lenen bedrag ook rekening houden met deze lening bij de ouders. Het meetekenen door de ouders is eventueel wel een mogelijkheid. Dat is namelijk geen lening.

Schenken lost wel iets op

Indien de ouders een bedrag aan het kind schenken dan kan dit het probleem om de financiering rond te krijgen wél oplossen. Wanneer de schenking wordt gebruikt om een deel van de woning te financieren, dan kan het inkomen van het kind hoog genoeg zijn om het restant te lenen.

De berekening van het bedrag aan “eigen vermogen” dat het kind moet hebben om toch het noodzakelijk resterende bedrag aan hypotheek te kunnen ontvangen is maatwerk.

Ik ken het beleid dat de verschillende banken en geldverstrekkers hanteren. Ik denk graag met je mee op welke manier je kind verantwoord de aankoop van een woning kan financieren. Vaak is dat een heel gepuzzel. Maar in de praktijk vindt ik daar regelmatig mooie oplossingen voor. Neem gerust contact met ons op als je hierover meer wilt weten.