Wat heeft private lease van een auto te maken met de hypotheek?

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt bij wat je leent. In deze blog lees je dat daar meer onder valt dan je misschien zou denken. Je autodealer of garage doet je een mooie aanbieding voor een andere auto. Niet om de auto of motor te kopen. Maar om door middel van private lease te verweren. Dat klinkt misschien mooi. Maar pas op, wanneer je ook nog een hypotheek wilt kunnen afsluiten of aanpassen.

Private lease komt steeds vaker voor

Particulieren schaffen hun auto steeds vaker aan via private lease. Het is gebruikelijk dat je een nieuwe auto of motor krijgt en voor een aantal jaren maandelijks een vast bedrag betaalt. In dit bedrag zitten de kosten van de auto of motor, onderhoud, wegenbelasting en verzekeringen. De benzine (en de bekeuringen!) moet je natuurlijk zelf betalen. Nadat de leasetermijn is verstreken, lever je de auto of motor weer in. Daarna kan een nieuwe leaseovereenkomst worden aangegaan waarbij opnieuw een nieuwe auto of motor uitgezocht kan worden. Het aantrekkelijke voor de klant is dat hij zekerheid heeft over de kosten die hij maandelijks kwijt is aan zijn auto of motor en niet geconfronteerd wordt met de kosten van onverwachte reparaties.

Hypotheken vergelijken
Aflossingsvrije hypotheek

Private lease is een krediet en telt mee bij bepalen hypotheekmogelijkheden

Een private lease is in principe een lening. Sinds 2016 wordt elke private (auto en motor) lease geregistreerd bij het BKR. Hierbij wordt het leasebedrag opgedeeld in het bedrag dat bestemd is voor de financiering van de aanschaf van de auto en het bedrag dat bestemd is voor onderhoud en wegenbelasting.

Stel dat het leasebedrag € 300,- per maand bedraagt en de leasetermijn 60 maanden is. Dan is de totale waarde van het leasecontract dus € 18.000. Hiervan wordt 65 % toegerekend aan de financiering van de auto. Dat is dus € 11.700. De hypotheekverstrekker moet vervolgens bij het bepalen van het maximale bedrag waarvoor een hypotheek kan worden verstrekt, rekening houden met deze lening. Door dit leasecontract kan fors minder aan hypotheek worden verstrekt dan zonder deze private lease. Als indicatieve vuistregel kan worden aangenomen dat bij private lease er 2,5 tot 3 maal de cataloguswaarde van de geleasede auto of motor minder hypotheek verstrekt kan worden. Bij een leasebedrag van € 300 heb je het in de praktijk over een auto van gemiddeld rond de € 25.000. In dit voorbeeld betekent dit dat ermee rekening moet worden gehouden dat voor de financiering van de woning tussen de € 62.500 en € 75.000 minder aan hypotheek kan worden verkregen.

Van plan een hypotheek af te sluiten?

Ben je van plan een woning te gaan kopen die je met een hypotheek wilt financieren? Of wil je binnenkort je hypotheek oversluiten? Dan is het misschien verstandiger om nog even door te rijden met je huidige auto en pas nadat de hypotheek is afgesloten uit te zoeken of er nog voldoende ruimte is voor de financiering van de auto of motor via private lease. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Bel of mail mij gerust.